Ubytování

Ubytování

Ubytování

Ubytování

Ubytování

Obvyklé časy příjezdu a odjezdu

 • Příjezd na ubytování : 16 – 20hod
 • Odjezd : do 10hod

Časy jsou rozvrženy tak, abychom byli schopni ihned po vašem odjezdu připravit a uklidit pokoje pro hosty, kteří budou v odpoledních a večerních hodinách přijíždět. Po předchozí dohodě je možné tyto časy individuálně upravit s ohledem na vaše možnosti.

Snídaně po našemu

Níže máte možnost podívat se, jaká snídaňová MENU jsme pro vás připravili.

Ke každému Menu si můžete vybrat nápoj: Kávu nebo Čaj, u MENU 5 je součástí snídaně mléko, ale můžete si také dát kávu nebo čaj. Kávu si můžete vybrat buď rozpustnou nebo „Turka“ , čaj z aktuální nabídky černých, ovocných nebo zelených čajů.

Snídaňové MENU 4_Speciál Štaigrův mls na prkénku nabízíme z důvodu domácích originálních labužnických dobrot pouze při ubytování na delší dobu nebo při zadání rezervace v dostatečném předstihu (suroviny se kupují čerstvé dle objednávek).

Jako novinku jsme pro vás připravili Balení na cestu. Toto řešení je vhodné zejména pro ty z vás, kteří buď brzy ráno odjíždějí na další cestu, jedou na výlet nebo brzy ráno do práce. Za obaly a příbor účtujeme 20Kč/ks.

MENU 1

Kusek od vuřta a kusek od syra 120,- Kč

MENU 2

Od každeho syra cosi 120,- Kč

MENU 3

Než pujdu na šichtu 120,- Kč

MENU 4

Special Štaigruv mls na prkenku 200,- (po dohodě)

MENU 5

Dobroty pro tu spravnu fazonu 120,- Kč

Balení na cestu

MENU 1-5 Baleni na cestu +20,- Kč

Ubytovací řád

 1. Ubytován může být pouze občan, který předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
 2. Hosté jsou ubytováni po úhradě ceny dle platného ceníku na předem dohodnutou dobu. Po tuto dobu mohou užívat pokoj a ostatní společné prostory včetně dohodnutých služeb.
 3. Pokud budou v průběhu pobytu nebo po jeho ukončení zjištěny nějaké škody způsobené hostem, bude majitelem vyčíslena jejich výše, a povinností hosta je zaplatit škodu v plné výši a v cenách nové věci včetně práce spojené s instalací nebo výměnou, a to v hotovosti ještě před opuštěním objektu.
 4. Nebude ubytován host který:
  1. je v pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek a jeho chování překročilo rámec slušnosti
  2. používá vulgární výrazy vůči jiným hostům, personálu nebo majiteli
  3. obtěžuje ostatní hosty a nereaguje na domluvu personálu nebo majitele i přesto, že má řádnou a zaplacenou rezervaci.
 5. Pokud je již host ubytován, má majitel právo okamžitě odstoupit od smlouvy s hostem o poskytnutí ubytování bez nároků na vrácení ceny již uhrazené za ubytování a v případě vzniku škody požadovat její úhradu v souladu s odst. 3 tohoto Ubytovacího řádu.
 6. Host je povinen při každém opuštění objektu zkontrolovat uzavření oken a dveří ve svém pokoji a uzamčení vstupních dveří, nenechávat zapnuté elektrické spotřebiče a světla jak v pokoji, tak ve společných prostorách.
 7. Přijímání návštěv na pokoji je možné pouze se souhlasem majitele objektu a spolubydlícího.
 8. V objektu, stejně jako na zahradě, platí dodržování nočního klidu v době od 22.00 do 6.00 hodin. Po dohodě s majitelem objektu je možné dohodnout výjimku za předem stanovených podmínek.
 9. Do objektu ani na okolní pozemek není povoleno přinášet a skladovat jakékoli předměty, nářadí nebo materiál bez souhlasu majitele. Majitel ubytovacího zařízení neodpovídá za cenné předměty hosta ani jeho osobní věci.
 10. V den ukončení ubytování je host povinen opustit pokoj nejpozději do 10.00 hod. V případě, že tak neučiní a nedohodne s majitelem jiný způsob ukončení ubytování, bude mu účtována dvojnásobná částka za ubytování platná pro 1den dle platného ceníku.
 11. V pokoji ani ve společných prostorách není povoleno přemísťovat zařízení, odnášet vybavení kuchyňky na pokoje nebo provádět jakékoli zásahy do stávajících rozvodů ( datové rozvody, el. rozvody, vodovodní rozvody) bez souhlasu majitele.
 12. Na přípravu, konzumaci jídel a mytí nádobí je určena výhradně společná kuchyňka. Povinností hosta je kuchyňku po jídle uklidit, umýt nádobí a uložit vše na své původní místo.
 13. Sušení ručníků a osušek je možné pouze v koupelně na věšáku, otopném žebříku nebo na přenosném sušáku. Sušení pracovních oděvů, pracovních bot apod. je možné zajistit po dohodě s majitelem pouze na zvlášť vyhrazených místech.
 14. V objektu je povoleno používání pouze elektrických zařízení určených pro osobní hygienu ( holicí strojek, vysoušeč vlasů ) a osobní počítač.
 15. Do objektu není povolen vstup se zvířaty.
 16. Parkovat motorová vozidla je možné přímo před objektem na obecní komunikaci bez ostrahy.
 17. Hostům je zakázáno v objektu přechovávat zbraně, střelivo, omamné a psychotropní látky nebo jedy s výjimkou léků předepsaných lékařem.
 18. V objektu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouřit je možné pouze na zahradě a nedopalky odkládat na místě k tomuto účelu určeném.
 19. Z důvodu bezpečnosti není povoleno ponechat bez dozoru děti do 10let jak v objektu, tak na zahradě.
 20. V případě nepředvídaných událostí (havárie, porucha apod.) je majitel oprávněn přestěhovat hosta do jiného pokoje na dobu nezbytně nutnou pro vyřešení havarijního stavu nebo po dobu odstraňování poruchy. Povinností hosta je respektovat toto nařízení majitele.
 21. Host je povinen dodržovat veškerá ustanovení tohoto Ubytovacího řádu a zodpovídá za škody způsobené na vnitřním zařízení, vybavení a budově nedodržením těchto ustanovení Ubytovacího řádu, vlastní nedbalostí nebo úmyslem dle obecně závazných právních předpisů.
 22. Ve výše uvedených případech má majitel právo okamžitě odstoupit od smlouvy s hostem o poskytnutí ubytování bez nároků na vrácení ceny již uhrazené za ubytování a v případě vzniku škody požadovat její náhradu v souladu s odst. 3 tohoto Ubytovacího řádu.
 23. Hasicí přístroje pro případ vzniku požáru jsou umístěny v chodbě a jsou zapečetěny plombou. V případě jakéhokoliv zneužití se host(é) zavazuje(í) uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000CZK v hotovosti.

Tento Ubytovací řád platí od 1.1.2015

 

Ing. Petr Holuša v.r.
majitel

Praní prádla

Protože naše sociální zařízení slouží výhradně pro osobní hygienu hostů a pouze pro sušení ručníků nebo osušek, poskytujeme služby spojené s praním, sušením a žehlením prádla ve spolupráci s externím dodavatelem za velmi dobré ceny. Díky této službě je prostor sociálního zařízení příjemnější pro všechny ubytované hosty.

Ceník praní a žehlení prádla
Položka Mj Cena
Mont. blůza ks 42,- Kč
Mont. kalhoty ks 42,- Kč
Košile ks 26,- Kč
Tričko ks 22,- Kč
Mikina ks 45,- Kč
Svetr ks 45,- Kč
Bunda letní ks 100,- Kč
Spodní prádlo ks 15,- Kč
Ponožky ks 10,- Kč
Spodky ks 15,- Kč
Tepláky ks 25,- Kč
Rifle, kalhoty ks 48,- Kč
Ručník froté ks 16,- Kč
Osuška froté ks 23,- Kč

Poznámka:

Ceny jsou uvedeny včetně žehlení.

Obchodní podmínky

1. Pojmy

1.1. Internetová stránka bb.penzionostrava.cz je portál na rezervaci ubytování v ubytovacím zařízení provozovaném fyzickou osobou Ing. Petr Holuša, bydliště Na Nivách 20/155 Ostrava Zábřeh, zapsanou v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 6, 729 30 OSTRAVA IČ 10634827 (Provozovatel).

1.2. Vlastníkem ubytovacího zařízení je Provozovatel.

1.3. Zákazník je osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si ubytování v ubytovacím zařízení („Zákazník“).

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem při realizaci ubytování.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

3.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/.

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o ubytování odesláním Rezervačního formuláře. Provozovatel ověří volnou kapacitu v požadovaném termínu a rezervaci zákazníkovi potvrdí nebo zamítne. Závazné objednání ubytování nastává v okamžiku odeslání „Ubytovacího voucheru“ zákazníkovi.

4.2. Cena ubytování

Cena ubytování je určována provozovatelem. Aktuální závazné ceny jsou uvedeny na internetové stránce bbpenzionostrava.cz, záložka Ceny.

4.3. Platební podmínky

Platba se provádí v hotovosti v ubytovacím zařízením při nástupu na ubytování, nebo bankovním převodem ve výši 100 % ceny pobytu. O způsobu platby je zákazník informován v Ubytovacím voucheru.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. Storno podmínky pro ubytování

Storno podmínky jsou popsány na v internetové stránce bbpenzionostrava.cz záložce Ceník.

5.2. Zákazník je povinen informovat provozovatele o všech změnách v Rezervaci nebo jejím zrušení písemně.

5.3. V případě zrušení Rezervace ze strany Provozovatele, bude Zákazníkovi nabídnut alternativní termín, případně pobyt v jiném Ubytovacím zařízení. V případě, že Zákazník alternativy nepřijme, vrátí Provozovatel Zákazníkovi uhrazenou platbu, kterou Zákazník zaplatil Provozovateli za takto zrušenou Rezervaci.

5.4. Reklamace kvality ubytování a služeb řeší Zákazník s Provozovatelem.

6. Další povinnosti Provozovatele Ubytovacího zařízení

6.1. Provozovatel Ubytovací zařízení odpovídá za obsah informací uvedených na internetové stránce bbpenzionostrava.cz a v Ubytovacích voucherech. Nesmí v nabídkách uvádět nepravdivé či jinak klamavé informace, popř. informace jinak porušující právní předpisy či práva třetích osob a odpovídá za újmu způsobenou porušením této povinnosti.

7. Osobní údaje

V souladu se zákonem 101/2000Sb o Ochraně osobních údajů dává zákazník souhlas ke zpracování svých osobních údajů v souvislosti s ubytováním v ubytovacím zařízení na adrese Na Nivách 20 popř. Šamanova 11, Ostrava-Zábřeh.

8. Platnost a účinnost

8.1. Znění těchto OP může Provozovatel průběžně měnit či doplňovat. Zákazník bere na vědomí, že na smluvní vztah mezi ním a Provozovatelem se budou vždy uplatňovat VOP platné k okamžiku zaslání Ubytovacího voucheru.

8.2. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2022.

8.3. Platné znění těchto OP je k dispozici na internetové stránce bbpenzionostrava.cz v záložce Ubytování.

Ocenění

SvětUbytování.cz